TJ Architekti

Urbanistická studie 2, ul. Veveří v Brně

autor: Tomáš Jurák,
spoluautor: Zuzana Šarmanová, Klára Stachová
investor: Statutární město Brno
adresa: ul. Veveří Brno (Žerotínovo nám. - Konečného nám.)
projekt: 2017

Návrh vychází prvořadě ze zachování maximálního množství vzrostlých stromů, preference prostoru pro chodce a uživatele, respektování potřeb MHD a vytvoření bezpečné možnosti pohybu pro cyklistickou dopravu. Vše za předpokladu zklidnění automobilové dopravy vytvořením úseku se zákazem vjezdu motorových vozidel (Grohova/Pekárenská – Smetanova), kde jsou navrženy párové zastávky MHD. Ulice je chápána jako celek s důrazem kladeným na konkrétní požadavky vyplívající z rozdílných funkcí jednotlivých městských bloků, domů a především jejich obchodních parterů.

Zásadní navržené změny
1/ Potlačení funkce dopravní radiály směru sever-jich pro IAD
2/ Nové parkové uspořádání části Žerotínova nám. - prostor před „Bílým domem“, včetně prostoru před vstupem do MSSZ
3/ Vytvoření „Pěší zóny“ – prostor se zákazem vjezdu motorových vozidel v úseku Grohova/Pekárenská – Smetanova
4/ Ochranné jízdní pruhy pro cyklisty v obou směrech
5/ Výrazné rozšíření ploch chodníků
6/ Rozšíření ploch chodníků před nároží domů v ústích bočních ulic do ul. Veveří
7/ Vytvoření podmínek pro umístění zahrádek restauračních provozů v přímé návaznosti na partery v úseku od Jihomoravského krajského úřadu, po ul. Pekárenskou
8/ Možnost parkování podél MSSZ, na časově omezených, legálních, parkovacích místech
9/ Vytvoření dopravně zklidněného území, vymezované dopravními „tepnami“ – Žerotínovo nám./Marešova – Údolní – Úvoz – Konečného nám. – začátek ul. Kotlářské – Kounicova
10/ Výrazné zlepšení komfortu a bezpečnosti pohybu pro pěší v celé délce ulice, a zásadní zlepšení poměrů pro příčné přecházení bočních ulic v ústících do ulice Veveří