TJ Architekti

Urbanistická studie 1, ul. Veveří v Brně

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Ing. arch. Andrea Chroustová, Ing. arch. Petr Kříž, Ing. arch. Pavel Bláha, Bc. Veronika Kavková, Bc. Zuzana Šarmanová, Ing. Matúš Viskup, Ing. Klára Stachová, Ing. Ondřej Běloušek
investor: Statutární město Brno
adresa: ul. Veveří Brno (Žerotínovo nám. - Rybkova)
projekt: 2016

Scénář návrhu vychází prvořadě z maximální preference prostoru pro chodce, respektování potřeb MHD a vytvoření bezpečné možnosti pohybu pro cyklistickou dopravu. Vše za předpokladu zklidnění automobilové dopravy. Ulice je chápána jako celek s důrazem kladeným na konkrétní požadavky vyplívající z rozdílných funkcí jednotlivých městských bloků a především jejich obchodních parterů.

Veřejné prostranství je základní strukturou města. Základní skladební jednotkou veřejného prostoru se stává lidské měřítko a lidské smysly. Návrh nového řešení veřejného prostoru ul. Veveří vychází z následujícího žebříčku priorit:

1/ Pěší pohyb
2/ MHD + CYKLO
3/ Veřejná zeleň
4/ Obslužné funkce (zásobování, osvětlení, …)
5/ Individuální automobilová doprava
6/ Parkování
7/ Inženýrské sítě

Kvalitní veřejný prostor města musí nabízet pohodlné možnosti pěšího pohybu a vybízet k pobývání. Výtvarný a emocionální požitek má stejnou váhu, jako funkční kvality. Kvalitativnímu standardu veřejných prostor a jejich logice je nutné podřídit jak vedení dopravní i technické infrastruktury, tak jednotlivé stavby a stavební celky.