TJ Architekti

Severní křídlo kláštera sv. Alžběty

autor: Tomáš Jurák
spoluautor: Adam Michna, Andrea Kučerová, Zuzana Juráková, Zuzana Šarmanová, Valentýna Uřídilová
návrh zahrady: Klára Stachová
vizualizace : Jan Martínek
lokalita: Brno - Střed
studie: 10/2016

Budova kláštera sv. Alžběty se nachází na pravém břehu řeky Svratky, na ulici Kamenné. V současnosti je velká část historické budovy využívána jako hospic, ostatní prostory slouží řádovým sestrám a knihovně Biskupství brněnského.

Severní křídlo, jež je předmětem této studie, je v současné době bez využití a pomalu chátrá. Jedná se o novodobou dostavbu klášterních budov, patrně z počátku dvacátého století.

Přístavba I. etapy, propojující prvek barokního východního a novodobého severního křídla, je pojata tvaroslovím kontrastujícím s barokní budovou kláštera. Kubický objem však respektuje historickou budovu, dodržuje výšku korunní římsy, nepřevyšuje ji. Prolamované ostění velkých okenních otvorů vytváří na fasádě hru jemných stínů a ostrých hran. Průčelí jižní fasády rekonstruovaného severního křídla je prolamováno francouzskými okny v pravidelném rytmu. V klášterním dvoře je tak zachován klid a řád. Podobně je utvářena i severní fasáda, orientovaná k řece. Francouzská okna v pravidelném rytmu umožňují pacientům využít terasy, přístupné z každého pokoje nebo chodby. Hmota severního křídla je tvořena dvoupodlažní budovou se sedlovou střechou a jednopodlažní přístavbou, na jejíž střeše vznikne terasa. Křídlo bude nově zastřešeno sedlovou střechou, tvar vychází ze sklonu střech ostatních křídel.

Přístavba II. etapy, propojující barokní západní a novodobé severní křídlo, je taktéž pojata novodobým tvaroslovím, avšak plně respektuje historické pojetí se snahou novodobého přepisu tohoto barokního řešení.