TJ Architekti

Ing. arch. Tomáš Jurák

* 1985: v Brně
2001-2005: studium na SPŠ stavební Brno, obor Stavební obnova
2005-2011: studium na FAST VUT v Brně, obor Architektura a rozvoj sídel
2010-2014: spolupráce v Atelieru Štěpán, Brno
2012: ocenění Grand Prix Obce architektů 2012 v kategorii rekonstrukce v rámci spolupráce v Atelieru Štěpán
2012-2016: samostatná architektonická praxe - zakládající architekt atelieru architekti.in
2015: autorizace ČKA
2016: samostatná architektonická praxe - TJ ARCHITEKTI

Člen České komory architektů, číslo autorizace ČKA 04380