TJ Architekti

Rekonstrukce historického objektu lékařského domu v Břeclavi

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Andrea Chroustová, Pavel Bláha
adresa: Břeclav - Poštorná, třída 1. máje 418
projekt: 11/2015

Stavba je situována v klidné části Břeclavi - Poštorné, v zástavbě převážně rodinných domů a občanské vybavenosti. Pozdně historizující stavba, vystavěná v letech 1908 až 1909 podle návrhu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, je samostatně stojící tříposchoďová budova. Jedná se o památkově chráněnou stavbu díky architektonickému pojetí celého objektu, ale především pak z důvodu ztvárnění fasád, hojně užívající prefabrikované cihelné tvarovky z produkce místní knížecí cihelny a zároveň díky jejímu umístění do obdobně řešené okolní zástavby.

Projekt se zabývá rekonstrukcí objektu bývalé kliniky na penzion. Snaha o co nejmenší stavební zásahy do konstrukce vedla ke zbudování nové přístavby za stávajícím objektem, v níž je umístěna jídelna s potřebným zázemí pro obsluhu. Prostory suterénu jsou rozšířeny o část pod přístavbou. Funkčně slouží v největší míře pro relaxaci hostů. Hlavním navrhovaným účelem využití historického objektu se stává penzion, část přízemí zaujímá byt majitele a správce.

Režné cihlové zdivo přístavby, navazuje materiálově na historické cihlové prvky fasády. Z respektu k památkově chráněné fasádě, došlo k odsazení nové přístavby od staré budovy. Meziprostor mezi budovami poslouží v letním období jako venkovní terasa hostům přístupná přímo z jídelny skrze velkorysé otvíravé prosklení. Režné zdivo přístavby, doplněné skleněnými stěnami s rámy oken v barvě bronzu orientované právě proti historické fasádě, vytváří zdánlivě nenápadné dvorní křídlo respektující všechny historické hodnoty okolí a historického objektu samotného.