TJ Architekti

Modulární domky na bydlení

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Zuzana Šarmanová, Pavel Bláha, Adam Michna, Andrea Chroustová, Veronika Kavková
investor: ALMARK GROUP s.r.o.
užitná plocha: 47,5 m2
projekt: 04/2015
realizace: 2016
náklady: 1,5 mil. CZK

Základním záměrem bylo vytvoření moderního, kompaktního, ale plnohodnotného bydlení při dodržení nízkoenergetického standardu bydlení. Objekt sestává ze dvou předem zhotovených modulů v hale s předpřipravenou montážní spárou. Téměř v hotovém stavu se naloží na návěs, přepraví na místo stavby, kde se osadí na základy a přípojné body inženýrských sítí. Rozdělení do modulů umožní dodržet limity běžné silniční přepravy, a tudíž odpadá řešení nadměrné přepravy.

Záměrem architektonického řešení je vytvoření objektu vyznačující se moderním designem. Ve verzi se šikmou střechou využívá archetypálního tvarosloví sedlové střechy. Jako výrazový prvek je použito sdružování fasádních výplní v jeden prvek, což se propisuje do každé ze čtyř fasád.

Prověřeno bylo hned několik materiálových variant fasády, ať už se jedná o variantu s plochou nebo sedlovou střechou.