TJ Architekti

Hasičská zbrojnice v Kalné nad Hronom

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Jan Martinek, Pavel Bláha, Adam Michna
investor: Obce Klaná nad Hronom
užitná plocha: 312 m2
zastavěná plocha: 262 m2
adresa: Kalná nad Hronom, Slovensko
projekt: 04/2014

Urbanistické řešení Navržené řešení vychází z urbanistické studie revitalizace centra obce, která prošla schvalovacím procesem zastupitelů. Jako první realizovaná stavba byla vybrána stavba právě hasičské stanice. Objekt se bude nacházet na okraji nového centra v zákrytu budovy kulturního sálu a v těsné blízkosti autobusové stanice. Původně na jejím místě stávala restaurace, která je již asanována. Forma navržené stanice využívá tradičních forem jak vesnické zástavby, tak průmyslových objektů a vytváří propojující element.

Architektonické řešení Současné tvarosloví vychází z forem a proporcí místně typických podélných domů s kolmou orientací k ulicím. Objem objektu je členěn na dvě hmoty a to na objem garáží pro hasičskou techniku a objem zázemí s klubovnou. V místě kontaktu obou hlavních objemů se nachází komunikační krček. Návrh klade důraz na klasické tvarosloví a materiálové pojetí zejména směrem do náměstí a veřejného prostoru autobusové stanice.

Objem garáže pro hasičskou techniku je zastřešen pilovou střechou. Průmyslově vyhlížející tvarosloví garáže zjemňuje dřevěný fasádní obklad a výrazný dřevěný přístřešek nad garážovými vraty. Svislé plochy pilové střechy jsou využity pro světlíky, které díky své orientaci k severu propouští do garáže pouze nepřímé difuzní světlo. Pilová střecha byla zvolena také kvůli její vhodnosti pro umístění fotovoltaických panelů.

Objem budovy zázemí s klubovnou zastřešuje klasická sedlová střecha. Výrazným prvkem se stal zapuštěný vstup krytý nárožní konzolou druhého patra. Okenní otvory jsou řešeny s ohledem na dobré prosvětlení místností, především klubovny v patře. Obvodová stěna technické místnosti a skladu bude obložena stejným dřevěným obkladem jako samotný objem garáže.

Ve vnitřních prostorách je použito průhledů mezi jednotlivými místnostmi a možnost propojení prostoru posuvnými stěnami (kuchyňka, klubovna, chodba), dle aktuální potřeby uživatelů. Každý z dílčích prostorů disponuje specifickými kvalitami odpovídajícími převažujícímu způsobu užívání.

04/2014 T.J.