Kompletní rekonstrukce poválečného rodinného domu

autor: Tomáš Jurák, Adam Michna
užitná plocha: 108 m2
zastavěná plocha: 186 m2
adresa: Hvozdecká, Veverská Bítýška
projekt: 03/2017

Architektonická studie celkové rekonstrukce samostatně stojícícho domu řeší změnu dispozice, nové využití podkroví a přístavbu terasy orientovanou do sadu za domem.

Ulice Hvozdecká, nacházející se jihozápadně od centra městečka Veverská Bítýška, je tvořena převážně zástavbou řadových nebo samostatně stojících rodinných domů, které byly vystavěny v období 50. – 80. let minulého století.

Řešený rodinný domek je samostatně stojící, s hlavní fasádou mírně odstoupenou od uliční čáry.

K domu náleží rozsáhlý pozemek - zahrada s ovocnými stromy.

Dům, svojí formou typický pro poválečnou výstavbu, si dodnes zachoval svoji původní podobu - kubický objem prvního podlaží, posazený na robustním kamenném soklu, sedlová střecha, výrazný zděný vikýř v ose čelní fasády, pálená střešní krytina.

Dispoziční řešení vychází z předpokladu plnohodnotného užívání domu mladou rodinou. Hlavní pobytové prostory domu jsou situovány do prvního podlaží, jehož novou nedílnou součástí se stává venkovní terasa, umístěná na střeše parkovacího stání pro automobily.

Po schodišti, jež je zachováno v původním tvaru i konstrukci, se dostaneme do soukromé (intimní) části domu – podkroví, kde najdeme ložnici a dětské pokoje. Snahou bylo podpořit vesnický charakter místa použitím tradičních stavebních materiálů – bílá omítka, pálená střešní krytina, světlé dřevěné okenní rámy. Novým prvkem ve hmotě domu jsou oplechované vikýře.

TJ

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, Architekti Brno s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,