Studie rekonstrukce historického objektu lékařského domu v Břeclavi na penzion

autor: Tomáš Jurák, Lukáš Svoboda
spoluautor: Andrea Chroustová, Pavel Bláha, Zuzana Šarmanová
adresa: Břeclav - Poštorná, třída 1. máje 418
projekt: 11/2015

Návrh se zabývá rekonstrukcí památkově chráněného objektu bývalého lékařského domu na penzion.

Stavba je situována v klidné části Břeclavi - Poštorné, v zástavbě převážně rodinných domů a občanské vybavenosti. Pozdně historizující stavba, vystavěná v letech 1908 až 1909 podle návrhu lichtenštejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera, je samostatně stojící tříposchoďová budova. Jedná se o památkově chráněnou stavbu díky architektonickému pojetí celého objektu, ale především pak z důvodu ztvárnění fasád, hojně užívající prefabrikované cihelné tvarovky z produkce místní knížecí cihelny a zároveň díky jejímu umístění do obdobně řešené okolní zástavby.

Projekt se zabývá rekonstrukcí objektu bývalé kliniky na penzion. Snaha o co nejmenší stavební zásahy do konstrukce vedla ke zbudování nové přístavby za stávajícím objektem, v níž je umístěna jídelna s potřebným zázemí pro obsluhu. Prostory suterénu jsou rozšířeny o část pod přístavbou. Funkčně slouží v největší míře pro relaxaci hostů. Hlavním navrhovaným účelem využití historického objektu se stává penzion, část přízemí zaujímá byt majitele a správce.

Režné cihlové zdivo přístavby, navazuje materiálově na historické cihlové prvky fasády. Z respoektu k památkově chráněné fasádě, došlo k odsazení nové přístavby od staré budovy. Meziprostor mezi budovami poslouží v letním období jako venkovní terasa hostům přístupná přímo z jídelny skrze velkorysé otvíravé prosklení. Režné zdivo přístavby doplněné skleněnými stěnami s rámy oken v barvě bronzu orientované právě proti historické fasádě, vytváří zdánlivě nenápadné dvorní křídlo respektují všechyn historické hodnoty okolí a historického objektu samotného.

zpět ...
ARCHITEKTURA, ARCHITEKTI BRNO, ARCHITEKTONICKÝ, NÁVRH, Architekti Brno s.r.o., STUDIE, INTERIÉR, PROJEKTY, NÁVRH INTERIÉRU, DESIGN, DESIGNOVÝ, DOBRÝ ARCHITEKT, ALTERNATIVY, POTENCIÁL MÍSTA, GENIUS LOCI, PROFESIONÁLNÍ, NÁVRH NA MÍRU, JAK NA REKONSTRUKCI BYTU, DOMU, PLÁNUJETE STAVBU?, CHCETE STAVĚT?, SEŽEŇTE SI ODBORNÍKA, POTŘEBUJETE NÁPADY?, PORADIT, PORADÍME, MODERNÍ, EKOLOGICKÉ, EKONOMICKÉ, PRAKTICKÉ, KVALITNÍ, VEŘEJNÝ PROSTOR, DEVELOPERSKÝ PROJEKT, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT, ADMINISTRATIVA, KANCELÁŘ, VYBAVENÍ KANCELÁŘE, SÍDLO FIRMY, MODERNÍ OBCHODNÍ PROSTORY, ZAJÍMAVÝ OBCHOD, OBCHODNÍ JEDNOTKY, ZAŘÍZENÍ RESTAURACE, INTERIÉR RESTAURACE, INTERIÉRY BRNO, BYTOVÝ DESIGN, NÁBYTEK NA MÍRU, VYBAVENÍ BYTU, NETRADIČNÍ BYDLENÍ, BYDLENÍ JINAK, PROJEKT VENKOVSKÉHO DOMU, PROJEKT RODINNÉHO DOMU, LUXUSNÍ VILY, BYTOVÝ DŮM, NOVOSTAVBY, REKONSTRUKCE, NÍZKOENERGETICKÉ DOMY, PASIVNÍ DOMY, DŘEVOSTAVBY, BRNO, BRNO MĚSTO, BRNO VENKOV, JIHOMORAVSKÝ KRAJ, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, HRADECKO, PARDUBICKÝ KRAJ, PARDUBICKO, VÝCHODNÍ ČECHY, ORLICKÉ HORY, ARCHITEKT DOBRUŠKA, ARCHITEKT ŽAMBERK, SLOVENSKO, NÁVRH REKONSTRUKCE, PROJEKT ÚPRAV, IDEOVÝ NÁVRH, MINISTUDIE, IDEOVÁ STUDIE, KONCEPČNÍ NÁVRH, KONCEPCE, STAVEBNÍ POVOLENÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, VIZUALIZACE, ÚZEMNÍ STUDIE, URBANISMUS, URBANISTICKÁ STUDIE, ROZVOJOVÁ KONCEPCE, ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ INFORMACE, ÚZEMNÍ PLÁN, REGULAČNÍ PLÁN, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ, ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ZÁVAZNÁ STANOVISKA, NÁMITKY A PŘIPOMÍNKY, SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZJEDNODUŠENÉ ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS, OHLÁŠENÍ, STAVEBNÍ ŘÍZENÍ, ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM, KOLAUDAČNÍ SOUHLAS, STAVBYVEDOUCÍ A STAVEBNÍ DOZOR, PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ, PROVÁDĚNÍ STAVEB,